Historia

Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką

Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką w AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach jest jedynym w Polsce Wydziałem Zarządzania w Akademii Wychowania Fizycznego

Studia I stopnia (licencjackie)

Na Wydziale tym od 2000 r., na studiach I stopnia kształcimy specjalistów w zakresie Zarządzania
na specjalnościach:

  • zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią,
  • zarządzanie sportem,
  • zarządzanie w fizjoterapii i sporcie osób niepełnosprawnych,
  • zarządzanie kryzysowe.

Dodatkowo w roku akademickim 2014/2015 na studiach I stopnia, pojawiła się w ofercie kształcenia nowa specjalność:

  • zarządzanie usługami zdrowotnymi.

                                                    

Obecnie na studiach I stopnia kształcimy specjalistów w zakresie Zarządzania
na specjalnościach:

  • zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią,
  • zarządzanie sportem,
  • zarządzanie usługami zdrowotnymi.

 

Studia II stopnia (magisterskie)

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom w 2013 roku Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki otrzymała zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie

Na studiach II stopnia kształcimy specjalistów w zakresie Zarządzania
na specjalnościach:

  • zarządzanie organizacjami sportowymi i turystycznymi,
  • zarządzania kapitałem ludzkimi (od roku akademickiego 2016/2017).