IPPS

Dziekan Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką

prof. dr hab. Zbigniew Waśkiewicz
Pokój nr 225 NH

Prodziekan ds. studiów I stopnia kierunek Zarządzanie

dr Piotr Halemba doc. AWF
Pokój nr 11 a
aktualne konsultacje w zakładce dyżury i kontakt

Prodziekan ds. studiów II stopnia kierunek Zarządzanie

dr hab. Stefan Nowak prof. nadzw.

Dziekanat IPPS Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką - pokój 13

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 9:30 - 14:00 (przerwa 12:00 - 12:30)
Środa: nieczynne
Sobota: 9:00 - 14.00 (przerwa 12.00 -12.30)

mgr Wioleta Rokosz - specjalista
e-mail: w.rokosz@awf.katowice.pl
telefon: (32) 207-51-04

     IPPS I i II stopień

 

Akty prawne dotyczące IPPS
Uchwała rady wydziału w sprawie IPPS    

 

Wzory podań IPPS

Uwaga !!!   Studenci składający podania, zobowiązani są do zgłoszenia się w terminie 14 dni do właściwego dziekanatu celem
zapoznania się z treścią i potwierdzenia odbioru wydanej decyzji. Wszystkie podania są dostępne w formacie PDF ().
Do prawidłowego odczytania tego formatu potrzebny jest program Adobe Reader, dostępny na stronie: www.adobe.com

  • 04.01 - decyzja – przyznanie prawa do studiowania według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia – IPPS

  • 04.02 - karta deklaracji – IPPS