Kalendarium wyborów 2016

Terminarz czynności wyborczych w wyborach do Kolegium Elektorów Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką oraz w wyborach  dziekana
 i prodziekanów na kadencję 2016-2020 zawiera tabela 1:

Tabela 1.

Zdarzenia

Terminy

od

godz.

do

godz.

Zgłaszanie kandydatur  do Kolegium Elektorów  Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką z grupy nauczycieli akademickich  i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

11 stycznia
poniedziałek

8:00

28 stycznia
czwartek

15:00

Zgłaszanie kandydatur do Kolegium Elektorów Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką z grupy studentów

 

11 stycznia
poniedziałek

 

8:00

18 stycznia
poniedziałek

14:00

Wybory do Kolegium Elektorów Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką przedstawicieli studentów

22 stycznia
piątek

9:00

22 stycznia
piątek

15:00

23 stycznia
sobota

9:00

23 stycznia
sobota

15:00

Wybory  do Kolegium Elektorów  Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

2 lutego wtorek

 

8:00

Wybory  do Kolegium Elektorów  Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką przedstawicieli nauczycieli akademickich

 

2 lutego wtorek

 

9:00

Zgłaszanie kandydatur na Dziekana

 3 lutego
środa

8:00

9 lutego
wtorek

15:00

Cisza wyborcza

10 lutego
środa

 

 

Wybory Dziekana

11 lutego
czwartek

12:00

Zgłaszanie kandydatur na prodziekanów przez

Dziekana - elekta

od dokonania wyboru

12 lutego
czwartek

15:00

Wybory prodziekanów

23 lutego
wtorek

12:00

 

Terminarz czynności wyborczych w wyborach do rady wydziału na kadencję 2016-2020 odbywać się będą w terminach, zgodnie z tabelą 2:

Tabela 2.

Zdarzenia

Terminy

od

godz.

do

godz.

Zgłaszanie kandydatur do Rady Wydziału  z grupy nauczycieli akademickich i pracowników niebędących  nauczycielami akademickimi.

1 marca
wtorek

8:00

8 marca
wtorek

14:00

Wybory do Rady Wydziału przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

17 marca
czwartek

9:00

Wybory  do Rady Wydziału przedstawicieli nauczycieli akademickich

17 marca
czwartek

10:00