Kierunki studiów

STUDIA STACJONARNE

Zarządzanie

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie

 

3-letnie studia I stopnia

 

 

 

 

 

 

2-letnie studia II stopnia

Specjalności:

 • Zarządzanie turystyką, hotelarstwem
  i gastronomią
 • Zarządzanie sportem
 • Zarządzanie usługami zdrowotnymi

 

 

 

 • Zarządzanie organizacjami sportowymi
  i turystycznymi
 • Zarządzanie kapitałem ludzkimi

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Zarządzanie

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie

3-letnie I stopnia

 

 

 

 

 

 

2-letnie II stopnia

Specjalności:

 • Zarządzanie turystyką, hotelarstwem
  i gastronomią
 • Zarządzanie sportem

 

 

 

 

 • Zarządzanie organizacjami sportowymi
  i turystycznymi