Koła Naukowe

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ

 

  1. Studenckie Koło Naukowe Menadżerów Sportu
  2. Studenckie Koło Naukowe „Fuzja”
  3. Studenckie Koło Naukowe „ Paragraf”
  4. Studenckie Koło Naukowe „Ultrainnowacyjne Formy Organizacyjne”
  5. Studenckie Koło Naukowe Młodych Ekonomistów