Stypendia

Rok akademicki 2016/2017

Szanowni Studenci!

Zgodnie z zarządzeniem Nr 29/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 15 września 2016 r. wnioski o uzyskanie świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2016/17 składać należy w terminie od 03.10.2016 do dnia 17.10.2016 r.

  1. w dziekanacie wydziału pokój nr 12 w przypadku:
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogi;
  1. w Dziale Dydaktyki i Spraw Studenckich pokój 102 w przypadku:
  • stypendium socjalnego.

Wzory wniosków stanowią załącznik do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów wprowadzonego zarządzeniem
Nr 24/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 1 września 2016 r. (pobierz)


 

STYPENDIUM MINISTRA

Szanowni Studenci!

Osoby, które mają podstawę, aby ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 mogą składać wnioski o przyznanie stypendium ministra wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia w dziekanacie Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
(pokój nr 12) do 23 września 2016 roku

Wniosek (pobierz)

Kwestie przyznawania stypendium regulują przepisy:

Więcej informacji na stronie internetowej:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2016-2017.html