Stypendia

 
STYPENDIUM MINISTRA
 
Rok akademicki 2017/2018
 

Osoby zainteresowane stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów ministra wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia w dziekanacie Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką              (pokój nr 11).

Termin składania wniosków: od 01.08.2017r. - 21.09.2017r.

 Przed wypełnieniem wniosku prosimy o uważne zapoznanie się z przepisami !!!

DOKUMENTY DLA STUDENTÓW:

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17.07.2015r. (pobierz)
 • Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągniecia dla studentów na rok akademicki 2017/2018 (pobierz)
 • Wskazówki dot. wypełniania wniosków (pobierz)
 • Wzór wniosku o przyznanie studentowi stypendium ministra 2017/2018 (pobierz)
 • Lista polskich związków sportowych znajduje się na stronie internetowej Ministra Sportu i Turystyki

Rok akademicki 2017/2018

Szanowni Studenci!

Zgodnie z zarządzeniem Nr 30/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 06 września 2017 r. wnioski o uzyskanie świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2017/18 składać należy w terminie od 02.10.2017r. do dnia 16.10.2017 r.

 1. w dziekanacie wydziału pokój nr 11 w przypadku:
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogi
 1. w Dziale Dydaktyki i Spraw Studenckich pokój 102 w przypadku:
 • stypendium socjalnego.

Uprzejmie informujemy, że Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich (pokój  nr 102) będzie czynny dla studentów studiów niestacjonarnych w sprawach związanych z przyznawaniem stypendium socjalnego  w soboty 7, 14, 21 października br. w godzinach od 9.00 do 14.00.

Wzory wniosków stanowią załącznik do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów wprowadzonego zarządzeniem
Nr 28/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 6 września 2017 r. (pobierz)