Tematyka badań

Prof. dr hab. Stanisław Dolata

Problematyka z zakresu finansów publicznych i prywatnych, a w szczególności zagadnienia z zakresu teorii podatków i polskiego systemu podatkowego.

 

dr hab. n. o zdrowiu.

Ryszard Plinta prof. nadzw.

 

Zarządzanie w ochronie zdrowia, zarządzanie organizacjami pozarządowymi zajmującymi się aktywnością fizyczną i sportem osób z niepełnosprawnościami, wpływ  aktywności fizycznej na organizm człowieka, adaptowana aktywność fizyczna i sport niepełnosprawnych.

 

Prof. dr hab. Eugeniusz Sitek

Czynniki ryzyka i atrakcyjności podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) przez przedsiębiorstwa.

 

 

dr Wojciech Chudy

 

Rekreacyjna aktywność ruchowa społeczeństwa; klastering w turystyce; infrastruktura sportowo-turystyczno-rekreacyjna obszaru.

 

 

dr Adam Cichosz

 

Fotografowania i filmowania w sporcie, turystyce i rekreacji, popularyzacja dyscyplin sportowych i przedsięwzięć turystycznych, gromadzenie, analiza i archiwizowanie oraz sposoby wykorzystania materiału fotograficznego.

 

dr Patrycja Dolniak-Mądrzycka

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów, prawo gospodarcze publiczne ze szczególnym uwzględnieniem regulacji sektorowych.

 

dr Marcin Hyski

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem; gospodarka finansowa samorządu terytorialnego; obszary wiejskie i ich turystyczne wykorzystanie; zagospodarowanie infrastrukturalne.

 

dr Joanna Kantyka

Badania skuteczności narzędzi marketingu mix w organizacjach, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych; zachowania klientów na rynku usług sportowych, turystycznych i rekreacyjnych; stan i rozwój rynku usług wellness, fitness, corporate wellness, life-work balance.

 

dr Michał Kucharski

Pomiar efektywności sponsoringu sportowego, wykorzystanie eyetrackera w marketingu, marketing w organizacjach sportowych.

 

dr Agnieszka Pasternak

Zarządzanie usługami publicznymi ze szczególnym uwzględnieniem obszarów metropolitalnych.

 

dr Marek Szczerbowski

Modele zarządzania infrastrukturą sportową w Polsce i za granicą, analiza jakościowa usług sportowych.

 

mgr Aleksander Dolata

Problematyka z zakresu:

  • finansów prywatnych ze szczególnym uwzglenieniem problematyki rachunkowosci finansowej,
  • finansów publicznych ze szczególnym uwzgledniemniem finansowania infrstruktury turystycznej ze środków budżetowych jednostek samorzadu terytorialnego.