Tematyka badań

dr Wojciech Chudy

Rekreacyjna aktywność ruchowa społeczeństwa; klastering w turystyce; infrastruktura sportowo-turystyczno-rekreacyjna obszaru.

dr Marcin Hyski

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem; gospodarka finansowa samorządu terytorialnego; obszary wiejskie i ich turystyczne wykorzystanie; zagospodarowanie infrastrukturalne.

dr Joanna Kantyka

Badania skuteczności narzędzi marketingu mix w organizacjach, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych; zachowania klientów na rynku usług sportowych, turystycznych i rekreacyjnych; stan i rozwój rynku usług wellness, fitness, corporate wellness, life-work balance.

dr Michał Kucharski

Pomiar efektywności sponsoringu sportowego, wykorzystanie eyetrackera w marketingu, marketing w organizacjach sportowych.

dr Agnieszka Pasternak

Zarządzanie usługami publicznymi ze szczególnym uwzględnieniem obszarów metropolitalnych.

dr Marek Szczerbowski

Modele zarządzania infrastrukturą sportową w Polsce i za granicą, analiza jakościowa usług sportowych.