Władze Wydziału

Dziekan Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką

            

                                                          

                                                       prof. dr hab. Zbigniew Waśkiewicz

 

Prodziekan ds. studiów I stopnia
kierunek Zarządzanie
Prodziekan ds. studiów II stopnia
kierunek Zarządzanie
Prodziekan ds. nauki i rozwoju
kierunek Zarządzanie

 

 

                                                                           

            dr Piotr Halemba doc. AWF                      prof. dr hab. Romuald Szopa               dr hab. Stefan Nowak prof. nadzw. AWF

 

Rada Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
 1. prof. dr hab. Zbigniew Waśkiewicz dziekan
 2. prof. dr hab. Romuald Szopa - prodziekan
 3. dr hab. Stefan Nowak prof. nadzw. – prodziekan
 4. dr Piotr Halemba doc. AWF – prodziekan
 5. prof. dr hab. Stanisław Dolata
 6. prof. dr hab. Kazimierz Górka
 7. prof. dr hab. Eugeniusz Sitek
 8. dr hab. Brygida Grzeganek-Więcek
 9. dr hab. Kazimierz Nagody -Mrozowicz
 10. dr hab. Janusz  Szopa prof. nadzw.
 11. dr hab. Włodzimierz Kramarz prof. nadzw.
 12. dr Patrycja Dolniak
Przedstawiciele pracowników AWF nie będących nauczycielami akademickimi

     13. mgr Kornelia Czajor

Przedstawiciele Związków Zawodowych

     14. mgr Iwona Olczyk
     15. dr Artur Gołaś

Przedstawiciele Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego

     16. Adrian Dziedzic
     17. Oskar Kozikiewicz
     18. Patrycja Leśniewska 
     19. Paweł Łuczak