Władze Wydziału

Dziekan Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką

            

                                                          

                                                       prof. dr hab. Zbigniew Waśkiewicz

 

Prodziekan ds. studiów I stopnia
kierunek Zarządzanie
Prodziekan ds. studiów II stopnia
kierunek Zarządzanie
Prodziekan ds. nauki i rozwoju
kierunek Zarządzanie

 

 

                                                                     

            dr Piotr Halemba doc. AWF     dr hab. Stefan Nowak prof. nadzw. AWF          prof. dr hab. Romuald Szopa

 

Rada Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
 1. prof. dr hab. Zbigniew Waśkiewicz dziekan
 2. prof. dr hab. Romuald Szopa - prodziekan
 3. dr hab. Stefan Nowak prof. nadzw. – prodziekan
 4. dr Piotr Halemba doc. AWF – prodziekan
 5. prof. dr hab. Stanisław Dolata
 6. prof. dr hab. Kazimierz Górka
 7. prof. dr hab. Eugeniusz Sitek
 8. dr hab. Brygida Grzeganek-Więcek prof. nadzw.
 9. dr hab. Kazimierz Nagody -Mrozowicz prof. nadzw.
 10. dr hab. Janusz  Szopa prof. nadzw.
 11. dr hab. Ryszard Plinta prof. nadzw.
 12. dr Patrycja Dolniak-Mądrzycka
Przedstawiciele pracowników AWF nie będących nauczycielami akademickimi

     13. mgr Kornelia Czajor

Przedstawiciele Związków Zawodowych

     14. mgr Iwona Olczyk
     15. dr Artur Gołaś

Przedstawiciele Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego

     16. Adrian Dziedzic
     17. Oskar Kozikiewicz
     18. Patrycja Leśniewska 
     19. Paweł Łuczak