Współpraca z instytucjami naukowo-badawczymi. Konferencje i seminaria

 

Współpraca

 

 1. Instytut Zarządzania, Biznesu i Technologii – Институтом Управления, Бизнеса и Технологий (Kaługa, Rosja).
 2. Katedra Inwestycji i Nieruchomości  Politechniki Częstochowskiej.
 3. Katedra Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 4. Katedra Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego.
 5. Katedra Prawa Cywilnego UJ.
 6. Kauno Kolegija (Litwa).
 7. Landesjugendring. Nordhein – Westfalen e.v. “Neue Bruken bauen” (współpraca z Ambasadorem Andrzejem Byrtem).
 8. Litewski Uniwersytet Pedagogiczny – Lietuvos Edukologijos Universitetas (Wilno, Litwa).
 9. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla projektów inwestycyjnych w zakresie innowacji.
 10. Society for Risk Analysis – Europe.
 11. Szkoła Główna Handlowa.
 12. Umowa międzyrządowa RP i RFN (PNWM).
 13. Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 14. Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 15. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

Konferencje i seminaria

 

W roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką planowane jest zorganizowanie seminarium dot. problematyki związanej z zarządzaniem w sporcie i turystyce. Natomiast w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką planowane jest zorganizowanie konferencji naukowej. Zakresem tematycznym konferencji będzie pogłębienie zagadnień podjętych w ramach w/w seminarium.