Wydawnictwo

 1. Joga w kontekstach kulturowych. [T.] 1 / red. nauk. Janusz Szopa, Aleksandra Budzisz ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AWF, 2016. -123 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 978-83-64036-72-9
   
 2. Problemy potencjału społecznego organizacji turystycznych i sportowych w spektrum wielowymiarowych aspektów zarządzania. T. 2 / [red. nauk.] Kazimierz Mrozowicz, Piotr Halemba ; [Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach]. - Katowice : Wydaw. AWF, 2016.- 321 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 978-83-64036-60-6
   
 3. Zarządzanie funduszami unijnymi a rozwój przedsiębiorczości w gminach województwa śląskiego / Agnieszka Pasternak. - Wrocław : Exante, 2016. - 198 s : tab., wykr. ; 21 cm. - ISBN 978-83-65690-11-1
   
 4. Elementy algebry wyższej w zarządzaniu : przykłady i zadania / Romuald Szopa. - Katowice : Wydaw. AWF, 2015.- 165 s. ; 24 cm. - ISBN 987-83-64036-51-4
   
 5. Inteligencja emocjonalna w ponadczasowym przesłaniu Pierre'a De Coubertina : [rozprawa habilitacyjna] / Adam Cichosz ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. - Katowice : Wydaw. Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, 2015.- 545 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-64036-44-6
   
 6. Koncepcje zarządzania zadaniami własnymi realizowanymi przez samorząd terytorialny / red. nauk. Agnieszka Ulfik ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AWF, 2015.- 191 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-64036-63-7
   
 7. Samorząd terytorialny a organizacja turystyki w regionie / Stefan Nowak. - Katowice : Wydaw.
   
 8. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa społecznego w Unii Europejskiej / Andrzej Cichy, Cezary T. Szyjko ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Wydaw. AON, 2015.- 325 s. : 25 cm. - ISBN 978-83-7523-408-4
   
 9. Zagrożenia dla bezpieczeństwa w obliczu przemocy domowej / Andrzej Cichy, Cezary T. Szyjko ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Wydaw. AON, 2015.- 406 s. : wykr. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7523-411-4
   
 10. Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w sporcie, turystyce i ochronie zdrowia. T. 1, Teoretyczne podstawy pozyskania funduszy Unii Europejskiej na inwestycje sportowe, turystyczne i w ochronie zdrowia / Piotr Halemba, Agnieszka Franczak ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AWF, 2015.- 213 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-64036-49-1
   
 11. Zarządzanie turystyką biznesową : wybrane aspekty globalne i lokalne / Krzysztof Cieślikowski ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AWF, 2015.- 182 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-64036-57-6
   
 12. Alkoholowa demoralizacja młodych ludzi : determinanta kryminogenna w nowoczesnych warunkach życia XXI wieku : implikacje socjologiczno-prawne dla bezpieczeństwa publicznego / Andrzej Cichy, Cezary Tomasz Szyjko. - Warszawa : Wydawnictwo M.M., 2014.- 259 s. : wykr.; 25 cm. - ISBN 978-83-89710-98-7
   
 13. Anatomia organizacji sportowych i turystycznych / Brygida Grzeganek-Więcek, Joanna Kantyka, Andrzej Hadzik, Krzysztof Cieślikowski. - Katowice : Wydaw. AWF, 2014.- 379 s. : ryc. ; 24 cm. - ISBN 978-83-64036-25-5
   
 14. Bezpieczeństwo międzynarodowe w teorii i praktyce : wybrane aspekty prawno-organizacyjne / Andrzej Cichy, Cezary Szyjko ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Wydaw. Akademii Obrony Narodowej, 2014.- 244 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7523-310-0
   
 15. Bezpieczeństwo społeczne w kontekście agresji i przemocy nieletnich : aspekty kryminologiczno-prawne / Andrzej Cichy, Cezary Tomasz Szyjko. - Warszawa : Wydaw. szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, 2014.- 340 s. : rys., wykr.; 25 cm. - ISBN 978-83-87897-94-9
   
 16. Koncepcja determinantów zachowań organizacyjnych zespołów ratowniczych / Kazimierz Mrozowicz ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AWF, 2014.- 360 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 978-83-64036-30-9
   
 17. Największe zagrożenia dla współczesnych adolescentów jako czynnik z zakresu etiologii kryminologiczno-prawnej : przegląd teorii oraz empiryki problemu / Andrzej Cichy, Cezary T. Szyjko ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Wydaw. AON, 2014.- 276 s. : il. kolor. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7523-341-4
   
 18. Nieletni jako przestępca w XXI wieku : studium uwarunkowań społeczno-prawnych / Andrzej Cichy, Cezary Szyjko ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Wydaw. AON, 2014.- 336 s. : il. kolor. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7523-340-7
   
 19. Problemy potencjału społecznego organizacji turystycznych i sportowych w spektrum wielowymiarowych aspektów zarządzania. T. 1 / [red. nauk.] Kazimierz Mrozowicz, Piotr Halemba ; [Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach]. - Katowice : Wydaw. AWF, 2014.- 308 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 978-83-64036-32-3
   
 20. Rynek turystyki konferencyjnej. T. 1, Podstawy teoretyczne : funkcjonowanie i rozwój na świecie / Krzysztof Cieślikowski ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AWF, 2014.- 201 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-64036-28-6
   
 21. Rynek turystyki konferencyjnej. T. 2, Funkcjonowanie i rozwój w Polsce / Krzysztof Cieślikowski ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AWF, 2014.- 204 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-64036-37-8
   
 22. Wyzwania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce w realiach rzeczywistości unijnej : prawne zagadnienia teoretyczne i praktyczne / Andrzej Cichy, Cezary T. Szyjko. - Warszawa : Wydaw. Akademii Obrony Narodowej, 2014.- 190 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7523-323-0