Wydziałowa Komisja Wyborcza

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza kadencja 2016-2020

 

Skład osobowy:

1)  dr hab. Kazimierz Nagody - Mrozowicz - przewodniczący

2)  mgr Wojciech Chudy – zastępca przewodniczącego

3)  mgr Kornelia Czajor – sekretarz

4) dr Patrycja Dolniak-Mądrzycka

5)  dr Marcin Hyski

Przedstawiciele studentów:

6)  Adrian Dziedzic

7)  Paweł Łuczak