Materiały dydaktyczne

Diagnostyka kliniczna w fizjoterapii

Fizjoterapia I rok, 2 stopień

Ćwiczenia 1

Próba Valsalvy  pdf

Próba Valsalvy  jpg

Próba ortostatyczna jpg

Ciśnienie tętnicze 1 jpg

Ciśnienie tętnicze 2 jpg

Regulacja ciśnienia tętniczego jpg

Tabele jpg

Tabele 1 jpg

Tabele 2 jpg

Tabele 3 jpg

Zeszyt ćwiczeń 1

pdf

Zeszyt ćwiczeń 2

pdf

Studia niestacjonarne

Zeszyt ćwiczeń 1

pdf

test Margarii

pdf

test Margarii-wykres

jpg

próba PWC

jpg

skala Borga

pdf

Zeszyt ćwiczeń 2

pdf

 

 

Fizjologia

Fizjoterapia I rok, 1 stopień

Ćwiczenia 2

1 jpg

2 jpg

Fizjologia

Fizjoterapia I rok, 1 stopień

studia niestacjonarne

Ćwiczenia 3

pdf

 

Fizjologia wysiłku fizycznego

AFIŻ  I rok, 1 stopień

Ćwiczenia 1

Zeszyt ćwiczeń 1 

pdf

Fizjologia wysilku fizycznego  jpg

Sila,praca,moc  jpg

Cykloergometr, bieżnia  jpg

Wydatek energetyczny 1  jpg

Wydatek energetyczny 2  jpg

Wydatek energetyczny 3  jpg

Step test  jpg

Ćwiczenia 2

Zeszyt ćwiczeń 2 

pdf

Ćwiczenia 3

Zeszyt ćwiczeń 3 

pdf

Normy Wingate pdf

test Wingate

1 jpg

2 jpg

Ćwiczenia 4

pdf

Ćwiczenia 5

pdf

Ćwiczenia 6

pdf

Ćwiczenia 8

pdf

pdf

Ćwiczenia 9

pdf

pdf

Ćwiczenia 10

pdf

pdf

pdf

Ćwiczenia 11

pdf

 

Fizjologia sportu

Studium trenersko-instruktorskie, WF 1 i 2 stopień

Ćwiczenia 1

pdf

Ćwiczenia 2

pdf

Ćwiczenia 3

pdf

 

Fizjologia sportu (moduł do wyboru) WF 2 stopień

Ćwiczenia 1

1 jpg

2 jpg

3 jpg

Ćwiczenia 2

1 jpg

2 jpg

Ćwiczenia 3

1 jpg

2 jpg

3 jpg

4 jpg

5 jpg

6 jpg

7 jpg

Ćwiczenia 5

1 jpg

2 jpg

3 jpg

4 jpg

5 jpg

Ćwiczenia 6

1 jpg

2 jpg

3 jpg

4 jpg

5 jpg

6 jpg

7 jpg

8 jpg

Ćwiczenia 7

1 jpg

2 jpg

Ćwiczenia 8

1 jpg

Ćwiczenia 10

1 jpg

2 jpg

3 jpg

4 jpg

5 jpg

6 jpg

Ćwiczenia 11

1 jpg

2 jpg

3 jpg

4 jpg

 

Biologiczne aspekty treningu

Ćwiczenia 1

pdf

Ćwiczenia 2

pdf

Ćwiczenia 3

pdf

Ćwiczenia 4

pdf

Ćwiczenia 5

pdf

Ćwiczenia 6

pdf

Ćwiczenia 7

pdf

Ćwiczenia 8

pdf

 

Chemia w życiu codziennym

WF II rok, 1 stopień

Ćwiczenia 1/2

wprowadzenie do ćwiczeń pdf

pdf

Ćwiczenia 3

pdf

Ćwiczenia 4/5 i 6/7

pdf

 

Dydaktyka zintegrowanego nauczania przyrody

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

Dydaktyka zintegrowanego nauczania przyrody

dydaktyka_4.2.pdf

dydaktyka_4.2-_zalacznik.pdf

dydaktyka_4.3_zalacznik.pdf

dydaktyka_4.32.pdf

dydaktyka_4.4._zalacznik_1.pdf

dydaktyka_4.4._zalacznik_2.pdf

dydaktyka_4.4_0.pdf

dydaktyka_4.5_0.pdf

dydaktyka_4.7.pdf

dydaktyka_4.8.pdf

dydaktyka_4.91.pdf

dydaktyka_4.9.pdf

dydaktyka_4.10_zalacznik.pdf

dydaktyka_4.10.pdf

 

 

 

 

 

 

 Literatura do przedmiotu: Fizjologia:

1. Birch K., D.MacLaren, K. George  „Fizjologia sportu” Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2008

2. Bullock , Boyle , Wang „Fizjologia” Urban&Partner, Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 1997

3. Dobrzański T.: ,,Medycyna wychowania   fizycznego  i  sportu".  Wyd.Sport  i Turystyka Warszawa 1989

4. Ganong „Podstawy fizjologii lekarskiej” PZWL Warszawa 1994

5. Górski „Fizjologiczne podstawy wysiłków fizycznych” PZWL Warszawa 2001

6. Górska, Grabowska, Zagrodzka „Mózg a zachowanie”. PWN, Warszawa, 1997

7. Halicka-Ambroziak „Wskazówki do ćwiczeń z fizjologii dla studentów wychowania fizycznego” Skrypt AWF Warszawa 1996

8. Jaskólski A. „Fizjologia wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka” AWF Wrocław 2005.

9. Konturek „Fizjologia człowieka” Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000

10.Konturek „Fizjologia człowieka”  Urban & Partner, Wrocław 2007

11.Kozłowski, Nazar „Wprowadzenie do fizjologii klinicznej” PZWL Warszawa 1995

12.Kubica R.: ,,Podstawy fizjologii pracy i wydolności fizycznej" Skrypt AWF Kraków 1995

13.Mc Laughlin D., Stamford J., White D. „Fizjologia człowieka” PWN , Warszawa 2008

14.Miętkiewski „Zarys fizjologii lekarskiej” PZWL Warszawa 1984

15.Pilis W., Zarzeczny R., Langfort J.: ,,Próg przemian beztlenowych" Wyd. AWF Katowice 1996

16.Pilis W.: ,,Fizjologiczne  i  biochemiczne  uwarunkowania  oraz kryteria  ocen oraz wydolności beztlenowej człowieka. Wyd. WSi P Częstochowa 1989

17.Ronikier A. ,,Fizjologia wysiłku w sporcie, fizjoterapii i rekreacji"Centralny Ośrodek Sportu. Warszawa,2008

18.Traczyk , Trzebski „Podstawy fizjologii człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej” PZWL Warszawa 1989

19.Traczyk, Trzebski: ,,Fizjologia człowieka w zarysie" PZWL 1992

20. Wolański N.: ,,Czynniki rozwoju człowieka" PWN Warszawa 1987

 

Literatura do przedmiotu: Fizjologia człowieka:

 

1.Bullock, Boyle, Wang: ,,Fizjologia". Urban&Partner, Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 1997

2.Ganong: ,,Podstawy fizjologii lekarskiej" PZWL Warszawa 1994

3.Górski: ,,Fizjologiczne podstawy wysiłków fizycznych"PZWL Warszawa 2001

4.Halicka - Ambroziak: ,,Wskazowki do ćwiczeń z fizjologii dla studentów wychowania fizycznego"Skrypt AWF Warszawa 1996

5.Jethon: ,,Fizjologiczne podstawy rozwoju i wychowania" Skrypt Uniwersytetu Śląskiego Katowice 1986

6.Konturek: ,,Fizjologia człowieka" Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000

7.Kozłowski, Nazar: ,,Wprowadzenie do fizjologii klinicznej" PZWL Warszawa  1995

8.Miętkiewski: ,,Zarys fizjologii lekarskiej" PZWL Warszawa 1984

9.Pytasz: ,,Ćwiczenia z fizjologii człowieka: przewodnik do ćwiczeń dla studentów wychowania fizycznego" Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 1996

10.Jaskólski A.: ,,Fizjologia wysiłku człowieka z zarysem fizjologii człowieka" AWF Wrocław, 2005

11.Traczyk, Trzebski: ,,Podstawy fizjologii człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej" PZWL Warszawa 1989

12.Traczyk: ,,Fizjologia człowieka w zarysie" PZWL 1992

13.Górska, Grabowska, Zagradzka: ,,Mózg a zachowanie" PWN Warszawa 1997

14.Sadowski, Chmurzyński: ,,Biologiczne mechanizmy zachowania" PWN, 1989

 

Literatura do przedmiotu: Fizjologia wysiłku fizycznego:

 

1.Hoffman J.: ,,Physiological aspects of sport training and performance": 155 - 168

2.Bangsbo J.: ,,Sprawnosć fizyczne piłkarza"Centralny Ośrodek Sportu,Warszawa 1999

3.Chmura J.: ,,Szybkość w piłce nożnej" AWF Katowice, 2001

4.Dobrzański T.: ,,Medycyna wychowania fizycznego i sportu. Sport i Turystyka" Warszawa 1989

5.Górski J.: ,,Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego"PZWL, Warszawa 2001

6.Halicka - Ambrozik H.: ,,Wskazówki do ćwiczeń z fizjologii dla studentów wychowania fizycznego"AWF Warszawa, 1992

7.Kozłowski S., Nazar K.: ,,Wprowadzenie do fizjologii klinicznej"PZWL Warszawa 1995

8.Kozłowski S.: ,,Granice przystosowań." Wiedza Powszechna Warszawa 1986

9.Kubica R.: ,,Podstawy fizjologii pracy i wydolności fizycznej"AWF Kraków 1995

10.Rożynek-Łukanowska W.: ,,Wybrane ćwiczenia z fizjologii wysiłku fizycznego i sportu" AWF Poznań, 1986

11.Tomaszewski W.: ,,Żywienie i wspomaganie" Medsport Press Warszawa, 1998

12.Wilmore J., Costil D.: ,,Physiology of Sport and Exercise" Human Kinetics, 1994

13.Mc Ardle W., D.,F.I.Katch, V.L. Katch: Exercise Physiology Lea & Febiger, 1985

14.Gajewski A.: ,,Kobieta, sport, zdrowie" Polskie Stowarzyszenie Kobiet, Warszawa, 1998

15.Gieremek K., Dec L.: ,,Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna" Has-Med.S.c., Katowice, 2000

16.Jaskólski A.: ,,Fizjologia wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka "AWF, Wrocław, 2005

17.Celejowi I.: ,,Żywienie w treningu i walce sportowej" Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa, 2001

18.Pilis W.,Zarzeczny R., Langfort J.: ,,Próg przemian beztlenowych" Wyd.AWF Katowice 1996

19.Pilis W.: ,,Fizjologiczne i biochemiczne uwarunkowania oraz kryteria oceny wydolności beztlenowej człowieka"Wyd.WSP Częstochowa 1989

20.Rewerski W.,Nazar K.: ,,Doping" PZWL Warszawa 1995

21.Szczepańska - Sadowska E.: ,,Fizjologia stosowana i kliniczna" Wydawnictwo Warszawskiej Akademii Medycznej, Warszawa 1991

22.Wolański N.: ,,Czynniki rozwoju człowieka" PWN Warszawa 1987

23.Ganong: ,,Podstawy fizjologii lekarskiej" PZWL, Warszawa 1994

24.Kozłowski S.: ,,Granice przystosowań"  Wiedza Powszechna

 

Literatura do przedmiotu: Fizjologiczne aspekty wad postawy:

 

 1.Górski J.:,, Podstawy fizjologii wysiłków fizycznych" PZWL,Warszawa 2001

 2.Gieremek K.: ,,Zmęczenie i regeneracja sił.Odnowa biologiczna" AWF Katowice 2000

 3.Jaskólski A.: ,,Podstawy fizjologii wysiłku z zarysem fizjologii człowieka"AWF Wrocław 2002

 4.Kasperczyk T.: ,,Wady postawy ciała, diagnostyka i leczenie"Kasper s.c. Kraków 1994

 5.Kutzner - Kozińska M.: ,,Proces korygowania wad postawy" AWF Warszawa, 2004 P 1981

 6.Kutzner - Kozińska M.: ,,Dbaj o prawidłową postawę ciała dziecka" WSiP 1995

 7.Kozłowski S.,Nazar K.: ,,Wprowadzenie do fizjologii klinicznej" PZWL Warszawa 1995

 8.Przewęda R.: ,,Rozwój somatyczny i motoryczny" WSiP 1981

 9.Nowotny J., Saulicz E.: ,,Niektóre zaburzenia statyki ciała i ich korekcja" AWF Katowice 1990

10.Owczarek S.: ,,Korekcja wad postawy, pływanie i ćwiczenia w wodzie" WSiP, Warszawa 1999

11.Traczyk W.: ,,Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej"PZWL Warszawa 1989, 2004   

12.Ślężyński J. (red.),: ,,Postawa ciała człowieka i metody jej oceny" AWF Katowice 1992

13.Wolański N.: ,,Metody kontroli rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży" PZWL Warszawa 1975

 

Literatura do przedmiotu: Chemia w życiu codziennym:

 

1.Bieliński A.; ,,Podstawy chemii nieorganicznej "PWN Warszawa 1998

2.Brown J.R.; ,200 doświadczeń dla dzieci" Prószyński i S-ka, Warszawa 1999;

3.Burnie D.; ,,101 szkolnych doświadczeń przyrodniczych" Muza SA., Warszawa 1997;

4.Filipowicz B. ,,Chemia i życie " Wiedza Powszechna, Warszawa 1981;

5.Lee J.D. ,,Zwięzła chemia nieorganiczna"  PWN Warszawa 1994;

6.Pimental G.C. ,,Chemia dziś i jutro" Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1993;

7.Bajkiewicz-Grabowska E. Mikulski Z. ,,Hydrologia ogólna" PWN Warszawa 1999;

8.Brzycka W. ,,Podstawy chemii" Lublin 1999; Pajdowski L. Chemia ogólna Warszawa 1999;

9.Jones L., Atkins P. ,,Chemia ogólna-cząsteczki, materia, reakcje" Warszawa 2004;

10.Kołodziejczyk A.,, Naturalne związki organiczne" PWN 2003;

11.Konopski L., Koberda M. ,,Feromony człowieka. Środki komunikacji chemicznej między ludźmi" Wyd. Naukowe Szkoła, Warszawa 2003;

12.Emsley J. ,,Przewodnik po chemii życia codziennego"Prószyński i S-ka, Warszawa 1996;

13.Emsley J. ,,Piękni, zdrowi i witalni" CIS, Warszawa 2006;

14.Jastrzębska G. ,,Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne " WNT 2007;

 

Literatura do przedmiotu: Fizyka środowiska przyrodniczego:

 

1. E. Boeker, Riech von Grandelle ,,Fizyka środowiskowa" PWN 2000

2. W. Bulardo ,,Podstawy fizyki środowiska przyrodniczego" 2007

3. W. Bołton ,,Zarys fizyki" PWN Warszawa 1982

4. U. Kossowska-Cezak , Martyn D., Olszewski K., Kopac-Lembowicz M. 

,,Meteorologia i klimatologia. Pomiary, obserwacje i opracowania"PWN, Warszawa-Łódz 2000

5. K. Błażejczyk ,,Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w  Polsce" Prace Geograficzne   IGiPZ PAN, 192, 2004,

 

Literatura do przedmiotu: Dydaktyka zintegrowanego nauczania przyrody:

 

1.Cichy D. (red) „Dydaktyka biologii w szkole podstawowej” WS i P, Warszawa, 1991

2.Galska –Krajewska  A., Pazdro K.M.  „Dydaktyka chemii” PWN, Warszawa, 1990

3.Kupisiewicz Cz. „Dydaktyka ogólna” Wyd. Graf. Punkt., Warszawa 2000

4.Piskorz S. „Zarys dydaktyki geografii” PWN , Warszawa, 1997

5.Stawiński W. , Walosik A. „Dydaktyka biologii i ochrony środowiska” PWN, Warszawa 2002

6.Arciszewska E., Dylak S „Nauczanie przyrody” CODN, Warszawa 2005

7.Kaczmarzyk Marek, Kopeć Dorota „Dydaktyka zdrowego rozsądku” 

8.Muller J., Stawiński W. „Obserwacje i doświadczenia w nauczaniu biologii” WSiP, Warszawa, 1993