Aktualności

 

Dnia 23 października 2015 r., w piątek, o godz. 1100 w sali nr 29 w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12, odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Konwentu Prezesów Organizacji Uczelnianych ZNP z siedzibą w Katowicach. O godzinie 1300 rozpoczęły się uroczyste obchody 110-lecia założenia Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz 10-lecia założenia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Z ramienia ZNP AWF Katowice w posiedzeniu i uroczystościach udział wzięli kol. Agnieszka Ardeńska, wiceprezes zarządu oraz kol. Dominik Gołaszewski, członek zarządu.


Zarząd podjął uchwałę w sprawie wysokości jednorazowych świadczeń na rzecz członków ZNP AWF Katowice w 2015 roku.

Wypłat dokonuje i dysponuje wnioskami pani Aleksandra Małota, p.o. skarbnik ZNP.  Świadczenia wypłacane będą od 5 marca 2015 r.

Warunkiem przyznania świadczenia jest minimum roczna przynależność do ZNP AWF Katowice oraz złożenie wniosku.


Szanowni Państwo! W związku z koniecznością zatwierdzenia zmian w Statucie, w imieniu Zarządu zapraszam wszystkich członków ZNP AWF Katowice na Walne Zebranie, które odbędzie się  w czwartek 20 marca 2014 r. w sali nr 26 (budynek Biblioteki Głównej) o godz. 9:00.

Wiceprezes ZNP Agnieszka ArdeńskaWalne Zebranie w środę 11 grudnia 2013 r.

uchwaliło nowy statut oraz podjęło uchwałę zatwierdzajacą wybory do zarządu i komisji rewizyjnej.

                                                                              2013-12-18Zapraszamy wszystkich członków ZNP Pracowników AWF Katowice na

Walne Zebranie w środę 11 grudnia 2013 r. w sali 121 o godz.13.

Tematem zebrania będą przede wszystkim wybory do zarządu.

                                                                             2013-11-25