Pożegnanie prof. Mirosława Ponczka

Obrazek: 

Z  żalem  żegnamy prof. Mirosława Ponczka wieloletniego wykładowcę Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, członka naszego Związku, wspaniałego pedagoga i przyjaciela, człowieka o wielkim sercu.

Zarząd ZNP AWF Katowice,