Akty prawne, protokoły, sprawozdania

 

Statut ZNP AWF Katowice

Ustawa o związkach zawodowych 

Protokół z Walnego Zebrania ZNP Pracowników AWF Katowice 2013

Sprawozdanie z działalności zarządu ZNP Pracowników AWF Katowice za kadencję 2009-2013

Protokół z Walnego Zebrania ZNP Pracowników AWF Katowice 2009

Sprawozdanie z działalności zarządu ZNP Pracowników AWF Katowice za kadencję 2005-2009