Zarząd i Komisja Rewizyjna

Zarząd:

 • Prezes – dr Bartłomiej Szade
 • Wiceprezes – mgr Agnieszka Ardeńska
 • Sekretarz – dr Dorota Groffik
 • Skarbnik – Aleksandra Małota
 • Członek – Monika Cichecka
 • Członek – dr Renata Firak
 • Członek – mgr inż. Dominik Gołaszewski
 • Członek – mgr Michał Skóra

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodnicząca – dr hab. Anna Zwierzchowska prof. nadzw. AWF Katowice
 • Członek – Karin Ardeńska-Stolecka
 • Członek – mgr Elżbieta Schabowska